Μεταπτυχιακά  προγραμματα ιατρικων σχολων

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΦΥ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ , ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΛΠ.

Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική ΕΚΑΒ