• Ανακοίνωση ! Λόγω των μέτρων περιορισμού της μετάδοσης του κορονοιού πολλά συνέδρια αναβλήθηκαν ή ματαιώθηκαν.
    Παρακαλείσθε να κλικάρετε πάνω στο site του κάθε συνεδρίου για να ελεγχετε την ημερομηνία διεξαγωγής του .

Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αναζητά νέους εξωτερικούς συνεργάτες – Παθολόγους ή Γενικούς Ιατρούς- για συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών των Παθολογικών κλινικών.
Παρέχεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών, προαιρετική συμμετοχή στο κλινικό και επιστημονικό πρόγραμμα των κλινικών και εργασία σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Αγγελική Παναγιωτακοπούλου τηλ. 6974492510.