Ημερομηνία: 10/11/2021 - 14/11/2021

Ώρα: 00:00

Εταιρία: Διαβητολογικής Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας (Δ.Ε.Β.Ε.)

Περιοχή
Makedonia Palace


URL: https://www.ngda.gr/default.aspx?pageid=959