Ευρωκλινική

Η Ευρωκλινική αναζητά να προσλάβει Ειδικευμένο Ιατρό Παθολόγο – για εφημερίες
Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλο ειδικότητας ειδικού Παθολόγου
• Απαραίτητη προϋπηρεσία σε παθολογική κλινική
• Ικανότητα διαχείρισης καθηκόντων με υπομονή και αξιοπιστία
• Ευρεία γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης
Ο Όμιλος προσφέρει:
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχή εκπαίδευση
Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.

Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας στο  cv@euroclinic.gr   χρησιμοποιώντας τον κωδικό ΠΑΘ_05

2.
Η Ευρωκλινική αναζητά να προσλάβει Ειδικευμένο Ιατρό Παθολόγο για Μόνιμη Σταθερή Συνεργασία (Πρωϊνό ωράριο & εφημερίες)
Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλο ειδικότητας ειδικού Παθολόγου
• Απαραίτητη προϋπηρεσία σε παθολογική κλινική
• Ικανότητα διαχείρισης καθηκόντων με υπομονή και αξιοπιστία
• Ευρεία γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης

Ο Όμιλος προσφέρει: Άριστο περιβάλλον εργασίας, Συνεχή εκπαίδευση

Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας στο  cv@euroclinic.gr   χρησιμοποιώντας τον κωδικό ΠΑΘ_04
Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.
Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.