ΚΥ Ραφήνας

Το ΚΥ Ραφήνας ενδιαφέρεται για επικουρικούς ιατρούς με τις κάτωθι ειδικότητες:

  • Ακτινολογίας
  • Γενικής Ιατρικής
  • Εσωτερικής Παθολογίας

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι απευθυνθούν στην κα Ζαρζάλη, τηλ. 6936528743